{
}
‘Creating a legal bridge between United States    & Viet Nam with experienced legal services.’
from the desk of Kieu Anh Do, Esq.
Giới thiệu sơ lược

Bà Đỗ Kiều Anh là một trong số rất hiếm luật sư đồng thời là thành viên của đoàn luật sư Hà Nội và tiểu bang New York, cũng như được phép hành nghề tư vấn pháp lý tại cả Việt Nam và Mỹ.
Được đào tạo bởi các trường luật hàng đầu ở Việt Nam và Mỹ, với hơn 10 năm kinh nghiệm hành nghề trong đó có nhiều năm làm việc cho các công ty luật quốc tế nổi tiếng, luật sư Đỗ Kiều Anh có thể cung cấp cho quý vị dịch vụ pháp lý hoàn hảo trong các lĩnh vực sau:
Để biết thêm chi tiết, xin tham khảo phần Các Lĩnh Vực Tư Vấn.
Luật sư Đỗ Kiều Anh nói thành thạo Tiếng Việt và Tiếng Anh.
English | Tiếng Việt